Пазари

Глобални в мисленето, глобални в предлагането.

Много от нашите клиенти имат международно присъствие.


Доставяме части с постоянно високо качество до места на всички континенти. Не само нашите продажби, но и нашата услуга е достъпна в световен мащаб. Ние даваме възможност за ценно сътрудничество за нашите клиенти, като работим с нашите компании DEMA, NOSTA, DENO и Marcus.


Така допълваме гамата на BME от оси, валове, щифтове и други специални компетенции за производство на части.